Overheid wil schone auto fiscaal stimuleren

  • door

DEN HAAG – Het kabinet overweegt via fiscale maatregelen het Nederlandse wagenpark te helpen vernieuwen om de strenge Europese eisen voor schone lucht te halen. Te denken valt aan een slooppremie op oude auto’s en het steunen van de installatie van speciale katalysatoren op dieselauto’s. Dat laatste geldt ook voor het monteren van roetfilters in bestelwagens, bussen en ook binnenvaartschepen…